Sokkelvikhuset.

Høeghvollen i Sørkjosen

Høeghvollen ligger ved E6 i Sørkjosen, tvers overfor avkjøringa til flyplassen.

Bygningen er fra rundt 1850. Den sto opprinnelig på Holmen i Reisadalen, men ble senere revet og satt opp igjen i Sokkelvika. I 1989 kjøpte Nord-Troms museum gården av Hans og Ole Peder Thomassen. Den ble da satt opp og restaurert på Høeghvollen i Sørkjosen.

Sokkelvikhuset brukes som scene for forestillinger, som utstillingslokale for museet og som salgsarena for lokale kunstnere.
 

På Høeghvollen:

Gode toalettfasiliteter som er åpne for publikum.
Parkering for bil og buss.
 

Reiselivsaktører:

Ihana! as:
Bildeshow
Kulturguiding