Ovi Raishiin – Visitor Point Reisadalen

Ovi Raishiin, Visitor Point Reisadalen, ligger i Saraelv. 
Fra Storslett er det 46 km langs fylkesvei 865 til snuplassen i Saraelv. Deretter fortsetter du ca. 800 meter fra snuplassen langs grusvei, følg skiltene til Ovi Raishiin.

Reisa nasjonalpark har bygd opp dette info- og servicesentret ved enden av kjøreveien - som en inngangsport til nasjonalparken. Fra snuplassen i Saraelv er det fortsatt 11 km til Sieimma hvor grensen for nasjonalparken ligger.

Anlegget har svært god, men enkel standard:
Informasjon om natur og kultur i Reisadalen.
Bålplasser og sittegrupper.
Gode toalettfasiliteter som er åpne for publikum.
Parkeringsmuligheter.
Turlagshytte.


Reiselivsaktører

Ihana! as:
Bålfortellinger
Kultur og villmarksopplevelser
Mørketidsvandring