Nord-Troms byr på en arktisk natur full av kontraster!  Om sommeren kan du oppleve midnattssol og lys hele døgnet, mens vinteren byr på mørketid og nordlys. Naturen har formet oss som bor her.  Våre urfolk var nomader og levde av jakt og fiske. Etter hvert startet de å gjete reinsdyr, og den tradisjonelle samiske reindrifta fikk sin start. De første som ble bofaste, slo seg ned langs kysten: sjøsamene.

Etter hvert kom tilflyttere til Nord-Troms i flere bølger. Nordmenn kom sjøveien – fra sør i landet eller fra bygdene rundt. De ryddet gårder og bygde hjem.  Fra Bottenvika, fra svensk og finsk side av Tornedalen, kom kvenene.  Det ble et tre stammers møte mellom norsk, samisk og kvensk. 

Gjennom å leve side ved side lærte vi å respektere hverandre og kunnskapen de ulike folkegruppene brakte med seg inn i fellesskapet. I dag har mange en blandet bakgrunn. Våre tradisjoner og skikker uttrykkes ofte på tvers av etnisk tilhørighet. Vi er stolte over vår flerkulturelle bakgrunn og de verdiene nedarvet sameksistens har tilført oss.

 

IKKE BARE KJØR FORBI! RUNDT NESTE SVING KAN DU:

- Drikke bålkaffe og høre fortellinger om lokal historie og kultur
- Besøke verdens nordligste sirupsfabrikk
- Spise tradisjonsmat basert på vilt og lokale råvarer
- Spise og kjøpe med deg mat produsert av lokale råvarer
- Sove i fredelige omgivelser
- Besøke kunsthåndverkeren i verkstedet og kanskje selv lære noen tradisjonelle håndverksteknikker
- Kjøpe lokalproduserte matvarer og reiseminner
- Ta en pause fra kjøringa i en ekte, levende landhandel