Distances: 
Tromsø–Sørkjosen 226 km (With ferry: 114 km). 
Sørkjosen-Alta 170 km.

You can find us here:

Storslett: 
Ihana! 

Sørkjosen:
Henriksen Gjestestue
Kronebutikken
Reisa Skinnprodukter
Reisa AS

Sørstraumen:
Sørstraumen Handel

Other attractions
1. Reisa National Park
2. Gorsa Brigde, Kåfjorddalen valley
3. The sea current in Sørstraumen
4. Riddu Center for Northern Peoples
5. North-Troms museum