Avstander: 
Tromsø–Sørkjosen 226 km (Med ferge: 114 km). 
Sørkjosen-Alta 170 km.

her finner du oss:

Storslett: 
Ihana! 

Sørkjosen:
Henriksen Gjestestue
Kronebutikken
Reisa Skinnprodukter
Reisa AS

Sørstraumen:
Sørstraumen Handel

Other attractions
1. Reisa Nasjonalpark
2. Gorsabrua, Kåfjorddalen
3. Havstrømmen i Sørstraumen
4. Riddu Senter for Nordlige Folk
5. Nord-Troms museum


Noe av det du kan oppleve rundt neste sving: